2021.03.05Friday

taporestan@gmail.com

تپورستان

جامعه
بخشش یک محکوم به قصاص در بوشهر

پرونده یکی از محکومان به قصاص در بوشهر با جلب رضایت اولیای دم مقتول پس از گذشت ۹ سال به سازش منجر شد و از چوبه‌دار رهایی یافت.

تاریخ انتشار:2020-07-09 09:49:38

معاون قضایی دادگستری و سرپرست شورای حل اختلاف استان بوشهر گفت: از سفر رئیس قوه قضائیه به این استان در بهمن سال گذشته تاکنون این هشتمین محکوم به قصاص است که از چوبه دار رهایی می‌یابد. الماس گشتاسبی افزود: از این شمار زندانی رها شده از قصاص چهار زندانی سال گذشته و چهار زندانی نیز از اول سال جاری تاکنون از چوبه دار رهایی یافته‌اند. وی بیان کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر بر توجه به سازش و صلح در بین محکومان تاکید شد که نهادینه شدن فرهنگ گذشت، صلح و سازش و فراهم کردن رضایت اولیاء دم از آن جمله است. گشتاسبی ادامه داد: پارسال فقط در شورای زندان استان بوشهر ۵۰۰ پرونده به مصالحه و آزادی ۸۸ زندانی محکوم مالی منجر شد. وی اضافه کرد: همچنین پارسال ۴۱ هزار پرونده رسیدگی و معادل ۲۲.۵ درصد از پرونده‌ها با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و کسانی که در جامعه دارای نفوذ و مقبولیت هستند به سازش و مصالحه انجامیده‌است. مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر گفت: در ۶ ماه گذشته هفت زندانی محکوم به قصاص با پیگیری و تعامل اعضای شورای حل اختلاف و همکاری اولیای دم به بخشش و آزادی زندانی منجر شد. سید قاسم طباطبایی افزود: تلاش ما همیشه این بوده تا برای محکومینی که در زندان هستند با پیگیری مستمر بتوان رضایت گرفت. وی نظام زندانبانی را علمی و اسلامی عنوان کرد و گفت: در زندان علاوه بر مقوله اصلاح و تربیت به حرفه‌آموزی نیز توجه ویژه‌ای می‌شود و هر زندانی باید یک حرفه بیاموزد تا وقتی به اجتماع باز می‌گردد به اقتصاد خانواده کمک کند. مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر ادامه داد: در بخش فرهنگی نیز به مقوله نماز و قرآن توجه می‌شود و در زمان حاضر محکومینی در زندان حافظ ۷ تا ۳۰ جزء قرآن هستند.


برچسب ها: قصاص بوشهر
ارسال نظرات