2021.03.05Friday

taporestan@gmail.com

تپورستان

قره‌باغ،در آستانه یک جنگ تمام عیار؟

گرچه بطور سنتی، ماه های بهار و تابستان ، فرصتی برای درگیری های کوچک و متوسط ارتش های جمهوری آذربایجان و ارمنستان طی تقریبا سه دهه اخیر پس از برقراری آتش بس جنگ قره‌باغ بوده است.

چراغ سبز واشنگتن برای اطمینان خاطر تهران!

یک کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که اقدام تازه آمریکا در عربستان را می توان چراغ سبزی به ایران به منظور اطمینان خاطر تهران دانست.